05 Nov 2020

Termično in električno shranjevanje

Možnost uporabe obnovljivih virov za proizvodnjo energije, porabljene za človeške dejavnosti, je pomembna za zmanjšanje uporabe fosilnih goriv in s tem emisij strupenih plinov.

Skladišče za obnovljive vire

PV je osnovna tehnologija za proizvodnjo obnovljive energije. Vendar so tudi toplotne črpalke, termodinamični in klimatski sistemi pomembni načini za proizvodnjo čiste energije iz obnovljivih virov. Dejstvo je, da sonce s segrevanjem zraka daje prednost zalivanju gozdov.

Razlog za shranjevanje

Ker čista energija ni niti stalna niti programabilna, postane priložnost za njeno shranjevanje bistvenega pomena. Dandanes je mogoče velike količine tople vode shraniti v rezervoarje in elektrokemično energijo v baterijah, ki so zanesljive, varne in zmogljive.

1] Shranjevanje tople vode je najlažji sistem: energija, proizvedena s toplotnimi črpalkami, ki je shranjena v rezervoarjih, porabi le 1/3 električne energije in 2/3 obnovljive energije. Če to energijo proizvaja PV sistem, postane proizvodnja tople vode ogljično nevtralna (ničelni vpliv).

2] Elektrokemijsko shranjevanje energije, proizvedene v fotonapetostnih sistemih, se odziva na potrebo po uporabi čiste, poceni in obnovljive energije tudi, kadar obsevanje ni mogoče. Električna energija je najbolj prilagodljiva in učinkovita vrsta energije za domačo in industrijsko rabo.