28 Apr 2020

Sharp Poli ali mono: najboljša izbira za Evropo

Moduli blagovne znamke SHARP zagotavljajo visoko učinkovitost in kakovost, hkrati pa ostajajo konkurenčni na trgu.
Ti izdelki zagotavljajo znatne prihranke tako v fazi gradnje elektrarne kot tudi v smislu donosnosti naložb.

Prihranki stroškov in hiter donos naložbe

Če želite analizirati dejanske prihranke, ki jih SHARP zagotavlja s svojimi izdelki, si lahko ogledate vrednosti, povezane s ROI, za donosnost naložbe in B.O.S. o sistemskem proračunu.

  • B.O.S. (Balance of system): izraža odstotek izgub energije, ki nastanejo v sistemu zaradi različnih dejavnikov, kot so sklopitev fotonapetostnih modulov, povezave, izgube v vodnikih itd.
  • ROI (Return on investment): ta indeks bilance stanja ovrednoti dejanski donos naložbe elektrarne. Za vse izdelke SHARP je ta indeks v primerjavi s povprečjem zelo visok. To zagotavlja, da se lahko celo konkurenčni moduli dajo na trg po konkurenčni ceni

Kakovost potrjena z analizo uspešnosti

SHARP je za primerjavo zmogljivosti svojih modulov opravil nekaj analiz v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki ter primerjal en monokristalni in en polikristalni modul, NU-SC360 in ND-RB275.

Poli moduli donašajo do 2,5% več kot mono

Na splošno iz opravljenih analiz je razvidno, da ima poli lahko do 2,5% večji izkoristek kot mono.

To je odvisno od območja namestitve elektrarne, v resnici pa se polikristalni moduli bolje odzivajo na razpršeno sončno svetlobo, ki je v Evropi in nekaterih delih Afrike.

V nasprotju s tem monokristalni bolje reagirajo na direktno sončno svetlobo, ki prevladuje v južni Evropi in na Bližnjem vzhodu.

Analiza uspešnosti mono / poli v Evropi

Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, so bile v Evropi opravljene analize uspešnosti v 15 mestih, da bi ugotovili, kateri moduli najbolje delujejo in na katerih lokacijah: