17 Mar 2022

Problem ni na trgu obnovljivih virov energije

Svet in Evropa se v zadnjih tednih ne ukvarjata le z rastjo cen energentov, temveč tudi z oskrbo s surovinami in minerali.

V Sloveniji je zemeljski plin primarni vir za proizvodnjo električne energije in ogrevanja, v tej panorami se prispevek energije, proizvedene iz obnovljivih virov, sončnih, vetrnih in hidroelektričnih virov, vse bolj izkaže za temeljnega za znižanje stalnih in spremenljivih stroškov ogljikovodikov.

Lastna poraba in lastna proizvodnja energije sta zagotovo spodbuda za spopadanje s sedanjo krizo in znižanje stroškov energije tako za posameznike kot za podjetja.

Razpoložljivost surovin za obnovljive vire energije

Na splošno je sektor obnovljivih virov energije prizadelo tudi pomanjkanje zalog kovin, ki se večinoma uporabljajo v proizvodih sektorja, kot so aluminij, ki se uporablja predvsem v proizvodnji fotovoltaičnih panelov in montažnih konstrukcij in nikelj skupaj z litijem, ki sta uporabna za proizvodnjo baterij za električna vozila.

Poleg bakra, ki se pogosto uporablja v električni in elektronski industriji, se premog in mangan uporabljata v proizvodnji jekla.

Zaloge kovin se zmanjšujejo, prekinitev oskrbe s strani Rusije, velikega proizvajalca, pa povzroči, da se svetovne zaloge znižajo na kritično raven.

Težave tudi v prometnem sektorju

Ne smemo tudi podcenjevati dragega goriva, ki upočasnjuje transport materiala in povzroča zvišanje stroškov storitev za stranke.

Načrtovanje naročil in nabava materiala

V tej zgodovinski fazi sta načrtovanje naročil in nabava materiala zelo pomembna za obvladovanje naraščajočega povpraševanja; vabimo strokovnjake sektorja, da stopijo v stik s svojimi komercialnimi referencami za načrtovanje dolgoročne dobave materiala.