10 Nov 2020

Inovativni PV moduli in PERC tehnologija

Danes so fotonapetostni moduli dobro znan izdelek. Vsi poznajo razlike med monokristalnimi in polikristalnimi moduli, vendar ne vedo vsi, da obstajajo nekatere posebnosti, ki določajo zmogljivosti, trajanje in zanesljivost.

Glavni proizvajalci so uvedli tehnologijo PERC, nekatere ukrepe za preprečevanje pojavov poslabšanja zmogljivosti skozi čas in nekatere izboljšave v strukturi modulov.

Zahvaljujoč konstruktivni tehnologiji nekateri izdelki dobijo certifikate o požarni odpornosti, da izpolnjujejo zahtevne zahteve, zlasti v primeru polaganja.

PERC tehnologija

Skupaj z drugimi novostmi je veliko igralcev predstavilo module s tehnologijo PERC (Passivate Emitter in Real Cell), ki so izdelani iz monokristalnih silicijevih celic s pasivacijo zadnje plasti. Na ta način je mogoče povečati možnost rekombinacije fotonov in povečati notranji odboj na stičišču.

Večja učinkovitost PV modulov

Zahvaljujoč tej inovativni tehniki se poveča absorbirani sončni spekter, s približno 1% izboljšanja zmogljivosti v primerjavi s standardno monokristalno celico.

Učinkovitost PV celic, doseženih v svetovnih laboratorijih, traja nekaj časa, da se uveljavi na trgu. To se zgodi, ker morajo imeti proizvajalci tako ekonomsko donosnost kot tudi zmogljivostno prednost.